2012 Σεπτέμβριος 27

2η συνάντηση με γονείς και μαθητές

Η πρώτη συνάντηση γονέων και μαθητών που ήδη έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο έγινε ήδη το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου.  Επειδή αρκετοί γονείς και μαθητές δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, αλλά κι επειδή υπάρχουν αρκετοί γονείς που έναναν εγγραφές μετά την 1η συνάντηση, Θα γίνει μια  ακόμα συνάντηση με γονείς και μαθητές στο κτήριο που στεγάζεται η Φιλαρμονική […]