2013 Ιούλιος 2

1η Μουσική Παρουσίαση νέων μαθητών Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου 2013

1η Μουσική Παρουσίαση νέων μαθητών Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου 2013.