Μεγάλη Παρασκευή 2017 Περιφορά επιταφίου Αγίας Τριάδας

Ο σχολιασμός είναι κλειστός