Εγγραφές

Στη σελίδα αυτή μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση, προκειμένου το παιδί τους να συμμετέχει στην εκμάθηση ενός από τα μουσικά όργανα που διαθέτει η Φιλαρμονική.  Στην παρακάτω φόρμα δεν περιλαμβάνεται η προτίμηση μουσικού οργάνου, αφού αυτό είναι κάτι που θα αποφασίζεται από τη Δ/νση της Φιλαρμονικής, με κριτήρια τις ανάγκες του σχήματος, αλλά και τις υπάρχουσες δεξιότητες του παιδιού.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει κάποια αρχική συνάντηση για παροχή περισσότερων πληροφοριών, αυτή μπορεί να πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης .

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφορτώσετε και να εκτυπώσετε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο pdf). Αφού την συμπληρώσετε, μπορείτε να τη στείλετε μέσω fax στο τηλέφωνο 2841023831.  Μπορείτε ακόμα να συμπληρώσετε και να την παραδώσετε ιδιόχειρα μετά από συνεννόηση. (τηλ. 6946000710 Μ. Σπυριδάκης)

Αίτηση εγγραφής

    αγόρικορίτσι
    captcha
    Με την παρούσα αίτηση εγγραφής που στέλνω με ηλεκτρονικό τρόπο επιθυμώ το παιδί μου που αναφέρεται πιο πάνω να εγγραφεί στο Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου προκειμένου να συμμετέχει στην εκμάθηση μουσικού οργάνου το οποίο θα επιλεγεί με βάση τις ανάγκες της Φιλαρμονικής αλλά και τις δεξιότητες του.